10.8.13

Σχέδιο νόμου για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων έδωσε σε δημόσια διαβούλευση (από 12/08 έως και 20/08) το σχέδιο νόμου για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ και το ΝΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ.

Το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τέλη Αυγούστου και θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια το αργότερο αρχές Σεπτεμβρίου. 

Στις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας είναι ειδικά για το Γενικό Λύκειο να ξεκινήσει εφαρμογή του από φέτος, για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου. Δεν αφορά τους μαθητές που φέτος θα φοιτήσουν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Βασικά σημεία του σχεδίου νόμου για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ είναι:

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετρούν οι βαθμοί και των τριών τάξεων του Λυκείου.

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα προσμετρούνται οι βαθμοί προαγωγής της Α΄ και Β΄ Λυκείου καθώς και ο βαθμός απόλυσης της Γ΄ Λυκείου. Από τους τρεις αυτούς βαθμούς θα προκύπτει ο Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης (Β.Π.Α). Εφόσων οι βαθμοί προαγωγής στην Α΄και Β΄ Λυκείου καθώς και ο βαθμός απόλυσης στη Γ΄ Λυκείου είναι μεγαλύτεροι μέχρι και μία μονάδα από το μέσο όρο των τεσσάρων (4) Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων τότε ο βαθμός προαγωγής της: 

 • Α΄ Λυκείου θα πολλαπλασιάζεται με 0,4
 • της Β΄ Λυκείου με 0,7 και 
 • ο βαθμός απόλυσης της Γ΄ Λυκείου με 0,9
Το άθροισμα των τριών αυτών γινομένων διαιρεμένο με το 2 θα αποτελεί τον Β.Π.Α.

Αν ο βαθμός προαγωγής στην Α΄ ή στη Β΄ Λυκείου ή απόλυσης της Γ΄ Λυκείου είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο των τεσσάρων (4) Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων τότε ο βαθμός αυτός (ή οι βαθμοί αυτοί), προσαρμόζοντε προς τα κάτω ώστε να απέχουν μία μονάδα από το μέσο όρο των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων. Για τους νέους αυτούς βαθμούς ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία με τους συνετελεστές ώστε να εξαχθεί ο Β.Π.Α.

Αν ο βαθμός προαγωγής στην Α΄ ή στη Β΄ Λυκείου ή απόλυσης της Γ΄ Λυκείου είναι μικρότερος από το μέσο όρο των τεσσάρων (4) Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων τότε ο βαθμός αυτός (ή οι βαθμοί αυτοί), αυξάνονται κατά μία μονάδα και μέχρι του μέσου όρου των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων. Για τους νέους αυτούς βαθμούς ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία με τους συνετελεστές ώστε να εξαχθεί ο Β.Π.Α.

Ο Β.Π.Α. που προκύπτει με τη παραπάνω διαδικασία  θα μετρά ως 5ος βαθμός για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 

  Θέματα Προαγωγικών & Απολυτήριων εξετάσεων για τις 3 τάξεις του Λυκείου.

  Στις τελικές εξετάσεων και των τριών τάξεων του Λυκείου το 50% των θεμάτων θα προέρχονται από κοινή τράπεζα θεμάτων για όλα τα Λύκεια της χώρας. Το υπόλοιπο του 50% των θεμάτων θα προέρχονται από τον διδάσκοντα του μαθήματος.

  Ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού στη Β΄ Λυκείου

  Στη Β΄ Λυκείου εκτός των μαθημάτων Γενικής Παιδείας οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο ομάδες προσανατολισμού μαθημάτων:


  Ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού - Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.) στη Γ΄ Λυκείου

  Οι κατευθύνσεις που πλέον ονομάζονται Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.), στη Γ΄ Λυκείου είναι 5.  Για κάθε πεδίο οι μαθητές θα εξετάζονται πανελλαδικά σε 4 μαθήματα:


  Τα ΑΕΙ θα έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν συντελεστή βαρύτητας σε ένα μάθημα του Ε.Π.Ε.

  Μαθήματα στις 3 τάξεις Λυκείου

  Η ποσόστωση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Μαθημάτων Προσανατολισμού στις 3 τάξεις του Λυκείου θα είναι:
  Σχέδιο νόμου προς διαβούλευση:

   


  κατεβάστε το σχέδιο νόμου από εδώ
   
  Σημείωση: Εμπεριέχονται οι αλλαγές στο σχέδιο νόμου που έγιναν μέχρι και τις 13/08 το μεσημέρι και αφορούσαν: 
  • στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του Βαθμού Προαγωγής & Απόλυσης (Β.Π.Α.) 
  • διάφορες αλλαγές στις ώρες των εβδομαδιαίων προγραμμάτων που δεν εμφανίζοται στο παραπάνω κείμενο.